Přepravní kontrola

Předpisy ohledně osobní přepravy a přepravní kontroly, výklady předpisů a jejich praktické aplikace,
odznaky přepravní kontroly, tiskové zprávy,
přepravně-kontrolní blog, diskuse.


VSTUPTE:
odznaky revizorů
předpisy, výklady, rozsudky, literatura
odkazy
humor
různé
tiskové zprávy
diskuseÚčel přepravní kontroly spočívá v preventivním působení na cestující a dále v působení sankčním, které nastupuje tehdy, pokud se účinky prevence nedostavily. Hrozba postihu má za cíl preventivně odrazovat cestující od neplnění stanovených přepravních a tarifních podmínek. Uplatnění postihu je pak právním následkem zjištěného nedodržení těchto podmínek.

Učební texty pro přepravní kontrolu 2006, Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost
Co je zde nového?

plán
odznaky Most a Litvínov, průkaz Regio Jet, průkaz ČSAD Plzeň
2022
Doplnění cenových výměrů (k 1.4.22 dvě novely), doplnění metodických pokynů.
2020
Novela přepravního řádu.
V souvislosti s tím je zapotřebí revidovat řadu dřivějších článků.
2019
náčrt odznaku ČSD (výměna za foto z vlastní sbírky)
srpen 2018
Výklad "Kdo pověřuje pověřenou osobu" a krátká informace o finanční kontrole u dopravců.
červen 2018
Dopracování výkladu "Jízdní doklad a jízdenka" o další případy klasifikace jízdenek.
březen až duben 2018
Články Romana Jandy na právnickém webu linky na články
leden-únor 2018
Výklad "prokazování" revizorů - jednak nově, ve srovnání s úředními osobami - a jednak oprava dosavadního článku o "prokazování" revizorů a ostatních pověřených osob.
Doplnění článků o veřejných činitelích o jeden judikát se závodní stráží.
Při zpoždění vozu nemusí cestující s časovou jízdenkou doplácet jízdné za dobu prodlení - výklad.
prosinec 2017
Seznam novelizací zákonů 111/1994 Sb. o silniční dopravě a 266/1994 Sb. o drahách
březen 2017
Přepravní kontrola na linkách ČSAD Plzeň (převzatá tisková zpráva); autorský příspěvek "Nález Ústavního soudu z pohledu revizora" na epravo.cz - v sekci různé
březen 2015
Přepravní kontrola v odborné literatuře (v sekci "předpisy")
prosinec 2014
Revizor nebyl veřejným činitelem - výklad
Právní význam piktogramů ve voze - výklad
Odznak DP Liberec a Jablonec
říjen 2014
Revizor a kontrolor ve slovníku.
září 2014
Úprava stránky odznaky dopravní kontroly, výklad - bezplatná a placená přeprava dětí do 6 let, odznak DP Prešov
červenec 2014
Odznak ČSD (výměna cizí fotky za vlastní).
květen 2014
Nové odznaky přepravní kontroly ČSD, ČSAD, DP Ústí nad Labem.
Odznaky dopravní kontroly ("revizoři na dopraváky")
duben 2014
Kdy lze a kdy nelze nahrávat nebo fotit cestujícího a kdy revizora.
únor 2014
Některé další nálezy Ústavního soudu - závady v rozsudcích okresních soudů - rozcestník.
leden 2014
Aplikace nálezu Ústavního soudu o nemožnosti smluvních pokut ve všeobecných podmínkách na smluvní přepravní podmínky dopravců.
prosinec 2013
V sekci odznaky vytvořena skupina nostalgie, hry, hobby
listopad 2013
Doplněny odznaky Olomouc, Ostrava, Opava
Drobná úprava výkladů: Prokazování se při kontrole, přirážky a vyloučení z přepravy (úpravy budou pokračovat), přepravní smlouva.
červenec 2013
výklad - kontrola jízdenek bez odznaku
sekce tiskové zprávy (vytaženy dosavadní TZ)
červen 2013
výklad - přirážky a vyloučení z přepravy
30 Kč za jízdu načerno (článek)
duben 2013
odznaky ČSD, DP Jihlava, DP Most a Litvínov
březen 2013
aktualizace výkladu o zákazu kouření na nástupištích
stránka "odkazy"
leden 2013
opravy překlepů a jiných chyb
listopad 2012
kleště, MOC štípačka (u odznaků)
květen 2012
Odznaky: kliknutím na odznak - zvětšenina v novém okně
březen 2012
V sekci "předpisy" přibyly soudní rozsudky a nálezy.
Přibyla sekce "humor" a sekce "různé".
prosinec 2011
Založeni webu, sekcí "odznaky", "předpisy" a "diskuse".o webu

CNW:Counter