Cenové věstníky Ministerstva financí

zdroj:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik

CV 13/2009, cenový výměr 1/2010

CV 13/2011, cenový výměr 1/2012

CV 13/2012, cenový výměr 1/2013

CV 13/2013, cenový výměr 1/2014

CV 13/2014, cenový výměr 1/2015

CV 12/2015, cenový výměr 1/2016

CV 12/2016, cenový výměr 1/2017

CV 13/2017, cenový výměr 1/2018
Naposledy zlevněné jízdné pro dojíždějící žáky ve výši 37,5 %, pro dojíždějící studenty ve výši 75 % a pro děti ve výši 50 %.

CV 5/2018, cenový výměr 2/2018
Zlevněné jízdné pro děti, mládež a studenty je nově ve výši 25 % (pro libovolný úsek jízdy), nově je i pro seniory od 65 let (též 25 %). Jízdné pro rodiče do ústavu zůstává ve výši 50 %.
Účinnost od 1. 9. 2018


CV 14/2018, cenový výměr 1/2019

CV 16/2019, cenový výměr 1/2020

CV 18/2020, cenový výměr 1/2021
Nově též: Systém jednotního tarifu (SJT); jednotný jízdní doklad, OneTicket

CV 19/2021, cenový výměr 1/2022
Naposledy zlevněné jízdné děti, mládež, studenty a seniory ve výši 25 %. Jízdné pro invalidy ZTP(/P) a jízdné pro rodiče dojíždějící do ústavu je i nadále beze změny.
Cenový výměr 1/2022 je v průběhu roku novelizován cenovými výměry 2, 3, 4, 5, 6 a 7/2022


CV 4/2022, cenový výměr 2/2022 (výčet změn)
Zlevněné jízdné pro děti, mládež, studeny a seniory je nově ve výši 50 %. Jízdné pro ZTP(/P) zůstává ve výši 25 %.
Ruší se omezení počtu bezplatně přepravovaných dětí do 6 let.
Účinnost od 1. 4. 2022
cenový výměr 1/2022 ve znění výměru 2/2022 (plné znění)
(Úprava a scan: revisor.cz)
CV 9/2022, cenový výměr 3/2022 (výčet změn)
Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu
Účinnost od 1. 4. 2022
cenový výměr 1/2022 ve znění výměru 2/2022 a 3/2022 (plné znění)
(Úprava a scan: revisor.cz)
CV 11/2022, cenový výměr 4/2022 (výčet změn)
Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu. Též výjezdní příkaz pro osoby, kterým nebyla udělena dočasná ochrana.
Účinnost od 20. 5. 2022


CV 14/2022, cenový výměr 5/2022 (výčet změn)
Osoby invalidní ve třetím stupni s polovičním jízdným. Nárok se prokazuje potvrzením ČSSZ spolu s úředně vydaným osobním dokladem.
Účinnost od 1. 7. 2022


CV16/2022, cenový výměr 6/2022 (výčet změn)
Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu. Též výjezdní příkaz pro osoby, kterým nebyla udělena dočasná ochrana.
Účinnost od 1. 8. 2022 a 1. 1. 2023
cenový výměr 1/2022 ve znění výměrů 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 a 6/2022 (plné znění) zde již není zveřejněn

CV 19/2022, cenový výměr 7/2022
Úprava cen Systému jednotního tarifu (SJT); jednotný jízdní doklad, OneTicket
Účinnost od 11. 12. 2022, tj. od nového jízdního řádu


CV 25/2022, cenový výměr 1/2023
Cenový výměr již neobsahuje žádná zvýhodnění pro uprchlíky z Ukrajiny. Bezplatná přeprava jen při výjezdním příkazu pro osoby, kterým nebyla udělena dočasná ochrana.| Cenové věstníky MF | (zavřít okno)