Jízdní doklad a jízdenka - další způsoby členění jízdenek


V článku, ze kterého vede odkaz na tuto stránku je uvedeno, že přepravní řád dělí jízdenky na jízdenky pro jednotlivou jízdu a na jízdenky časové.
Jízdenky lze dělit i mnoha dalšími způsoby. O tom pojednává podrobněji tato stránka.PŘEPRAVNÍ ŘÁD

Přepravní řád dále rozlišuje jízdenky
na jízdenky, které platí pouze ve spojení s vyžadovaným průkazem (ve většině případů zlevněné jízdné)
a jízdenky samostatně platné (plné jízdné nebo zlevněné jízdné bez povinnosti prokázat nárok dokladem).
§ 6, odst. 2 vyhl. 175/2000 Sb.
K tomu lze přiřadit i dvousložkové jízdenky, jako třeba jízdenka ČD IN25 či IN50, která se skládá jednak z dokladu potvrzujícího úhradu paušální složky jízdného (platná aplikace na kartě) a jednak ze zlevněné jízdenky za 75 nebo 50 % ("lístek" z pokladny).
tarif TR10 Českých drah
Speciálním případem jízdného s dvousložkovou cenou je případ státem nařízených slev, kde slevy jsou hrazeny dopravcům paušálně ve finančním balíku jako kompenzace prokazatelné ztráty nebo v podobném případě je dopravcům doplácena státem zlevněná jízdenka do výše plného jízdného.
Cenový výměr Ministerstva financí, metodický pokyn Ministerstva dopravy

Z dalšího hlediska pak
jízdenky, se kterými již musí cestující nastoupit (popř. označit jej, či neoznačovat)
jízdenky, které lze zakoupit ve voze bez přirážky
a jízdenky, které lze zakoupit ve voze s přirážkou
§ 7 , odst. 3, odst. 5, vyhl. 175/2000 Sb,

Z dalšího hlediska pak jízdenky,
jimiž je hrazeno jízdné za cestujícího
nebo jimiž je hrazeno dovozné za zavazadlo;
ty jsou někdy identické, někdy odlišné.
§ 7 a § 21, odst. 2, vyhl. 175/2000 Sb.


CENOVÝ VÝMĚR

Jízdenky (přesněji jízdné) třídí i cenový výměr Ministerstva financi. Ten zná
jízdenky použité v neintegrované železniční dopravě,
jízdenky použité v neintegrované autobusové dopravě
a jízdenky použité v integrované dopravě
samostatné předpisy (přílohy výměru)
a dále zná
jízdenky s plným (obyčejným) jízdným
a jízdenky se zlevněným (zvláštním) jízdným.


DALŠÍ HLEDISKA

Jízdenky lze klasifikovat i z dalších hledisek, která nejsou uvedena v žádném z obecně platných předpisů.

Jízdenky zakoupené v předprodeji nebo při nástupu, a to jen pro konkrétní trasu nebo prostor a pro konkrétní čas (jízdenka s místenkou v linkové autobusové dopravě, e-jízdenky na ČD)
nebo zakoupené v předprodeji jako cenina či kredit, kde cenina se jízdenkou stává až po vyznačení započetí jízdy ("štípnutí lístku" v MHD, kreditové nebo otevřené jízdenky RegioJet).

Materiální hledisko
Jízdenky v materiální podobě a lidskými smysly čitelné (běžné papírové jízdenky),
jízdenky zaznamenané elektronicky nebo magneticky na materiálním nosiči (jízdenky nahrané na čipové kartě, např. Opencard, Karlovarská karta)
jízdenky dematerializované s povinností výtisku papírové kopie jízdenky nebo
jízdenky dematerializované bez povinnosti výtisku papírové kopie jízdenky,
a to v obou posledních případech
- jízdenky dematerializované evidované ve vlastním systému dopravce (ČD, Regiojet - Student Agency)
- jízdenky dematerializované evidované v systému jiného subjektu (SMS jízdenky nebo místenkový systém linkové autobusové dopravy)

podobně
jízdenky vizuálně kontrolovatelné
jízdenky kontrolovatelné jen pomocí technického zařízení apod.
- elektronickým nebo magnetickým načtením jízdenky čtečkou (např. Plzeňská karta, karta Marjánka, čipové karty IDS JMK) nebo
- ověřením kódu uváděného na jízdence (např. SMS jízdenky, jízdenky s místenkou odškrtávané podle papírového seznamu)
(a to ať samokontrolou provedenou cestujícím nebo přepravní kontrolou provedenou revizorem).

Výčet dělicích kritérií jistě není ve chvíli zveřejnění úplný. Navíc s rozvojem techniky se jistě objeví i další odbavovací technologie.


| výklad jízdenky a jízdní doklady > podrobnější členění jízdních dokladů (zavřít okno) |