Historie předpisů o přepravě

Dlouhou dobu byla přeprava cestujících upravena vyhláškami:
vyhláška č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, později vyhláška č. 71/1999 Sb..
vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.
Vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah.
Vyhláška č. 133/1964 Sb., později vyhláška č. 71/1999 Sb., o přepravním řádu pro silniční dopravu osob.
Tyto vyhlášky byly zrušeny k 31. 7. 2000 vyhláškou 175/2000 Sb., přepravním řádem.

Dále k 1. 8. 1994 nabyl účinnosti silniční zákon 111/1994 Sb. a k 1.1.1995 zákon 266/1994 Sb. o drahách.
V těchto zákonech v době vyhlášení nebyla ustanovení upravující vlastní přepravu cestujících.
Ta byla do obou zákonů vložena až novelami 304/1997 a 23/2000.


Zákonem 304/1997 Sb. byly do silničního zákona 111/1994 Sb. vloženy "přepravní paragrafy" 18a a 18b, v nichž je dopravci dáno právo zejména kontrolovat jízdenky, ukládat přirážky a vylučovat z přepravy a ministerstvo dopravy je zde pověřeno vydat přepravní řád (tj. vyhlášku 175/2000 Sb.).
Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2000.

Zákonem 23/2000 Sb. byl do zákona 266/1994 Sb.vložen "přepravní paragraf" 37, v němž je dopravci dáno právo zejména kontrolovat jízdenky, ukládat přirážky a vylučovat z přepravy a ministerstvo dopravy je zde pověřeno vydat přepravní řád (tj. vyhlášku 175/2000 Sb.).
Zákon nabyl účinnosti 1. 4. 2000.

V období od 1. 8. 1994 do 1. 1. 2000 (pro silniční dopravu) a od 1. 1. 1995 do 1. 4. 2000 (pro drážní dopravu) nastalo právní vakuum, kdy podle rozsudků okresního a krajského soudu nebylo možno ukládat přirážky k jízdnému podle starých předpisů a ani podle nových předpisů. Neexistoval žádný zákon, který by mu ukládal povinnost platit pro takový případ přirážku k jízdnému, ani žádné zákonné ustanovení, které by zmocňovalo k vydání podzákonného právního předpisu.
Zákon o drahách 51/1964 Sb. byl však účinný do 1. 1. 1995.
Vládní nařízení č. 36/1951 Sb. bylo ke dni 1. 1. 1980 zrušeno zákonem č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, a tento zákon č. 68/1979 Sb. byl poté ke dni 1. 8. 1994.

Nález Ústavního soudu tuto cestu odmítl, uznal vyhlášku 127/1964 Sb. platnou jako přepravní řád ve smyslu smlouvy o přepravě občanského zákoníku a vlastní přirážku pak jako formu smluvní pokuty podle občanského zákoníku.
Uložení přirážky k jízdnému ve výši 200 Kč bylo po právní stránce podložené.
(zdroj: Sbírka nálezů a usnesení: N 34/29 SbNU 291)


27. 3. 2012

| hlavní stránka > předpisy > přehled |