Nález ÚS - neoprávněnost přirážky k jízdnému (souhrn)

již neaktuální

V období od 1. 8. 1994 do 1. 1. 2000 (pro silniční dopravu) a od 1. 1. 1995 do 1. 4. 2000 (pro drážní dopravu) nastalo právní vakuum ohledně práva dopravce na ukládání přirážky k jízdnému určité vakuum. Ústavní soud se vyjádřil, že právo sankcionovat osoby bez platné jízdenky zůstalo dopravcům zachováno.

Spisová značka I.ÚS 276/01 ze dne 11.03.2003

Sbírka nálezů a usnesení: N 34/29 SbNU 291
Placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě
NÁLEZ

K jízdě bez platné jízdenky ze dne 2. 2. 1998:

Ústavní soud ústavní stížnosti vyhověl a zrušil rozsudky okresního a krajského soudu, které dopravci přiznávají právo na zaplacení dlužného jízdného, avšak už ne na zaplacení přirážky k jízdnému.

Okresní soud dopravci přiznal právo na zaplacení jízdného 8 Kč a zamítl uplatňovaný nárok na zaplacení přirážky k jízdnému 200 Kč.
V době jízdy cestujícího neexistoval žádný zákon, který by dopravce opravňoval k uložení přirážky k jízdnému.
Neexistoval ani zákon, který by umožňoval vydání předpisu, který by dopravce opravňoval k uložení přirážky k jízdnému.
Existovala sice vyhláška 127/1964 Sb. , která umožňovala zaplacení částky 200 Kč, ta však byla vydána podle zákona 51/1964 Sb. o drahách a podle nařízení vlády 36/1951 Sb., resp. později pak podle zákona 68/1979 Sb. o silniční dopravě. Zákon o drahách však byl účinný do 1. 1. 1995, silniční zákon byl účinný do 1. 8. 1994.
Později platné zákony o drahách 266/1994 Sb. a o silniční dopravě 111/1994 Sb. neobsahovaly v den jízdy (2. 2. 1998) žádná ustanovení, na jejichž základě by mohl dopravce uložit přirážku k jízdnému. Byť je ukládání přirážek k jízdnému při jízdě bez jízdenky běžné, nelze zde sankci přisoudit bez zákonného důvodu.

Krajský soud rozsudek okresního soudu potvrdil.

Oba rozsudky napadl dopravce ústavní stížností u ÚS.
Vycházel zejména z tvrzení, že vyhláška 127/1964 Sb. nebyla zrušena (red. pozn. byla zrušena až přepravním řádem 175/2000 Sb. ke dni 1. 7. 2000) a že je tedy součástí právního řádu. Dále dopravce vycházel z ustanovení občanského zákoníku, které se u smlouvy o přepravě odvolává na přepravní řády, a z ustanovení občanského zákoníku o smluvní pokutě a ztotožnění přirážky k jízdnému se smluvní pokutou ve smyslu nálezu ÚS sp. zn. PL 33/2000.

Ústavní soud stížnosti vyhověl a rozsudky okresního a krajského soudu zrušil.

Plné znění nálezu ÚS zde.

8. 12. 2012 revisor.cz


| hlavní stránka > předpisy > nález Ústavního soudu (souhrn) |