Nález ÚS - právní způsobilost dítěte (souhrn)

Soud shledal 12 letou cestující natolik způsobilou k právním úkonům, aby mohla nést následky vyplývající z jízdy MHD bez jízdenky

Spisová značka: III. ÚS 1019/08 ze dne 4. 12. 2008


Ústavní stížností napadá nezletilá stěžovatelka rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 38 C 523/2007-13, kterým byla coby žalovaná odsouzena mj. k zaplacení přirážky 950 Kč Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za neprokázání se platným jízdním dokladem při přepravní kontrole provedené dne 14. 8. 2006.

Stěžovatelka uvádí, že v době kontroly jí bylo 12 let, že v tomto věku byla schopná samostatně uzavřít přepravní smlouvu, avšak nebyla rozumově a volně způsobilá nést následky sankce v částce blížící se 1000 Kč.
Ústavní soud zamítl ústavní stížnost jako neopodstatněnou. Na rozsudku neshledal vady. Naopak odmítl názor stěžovatelky, že k uzavření přepravní smlouvy způsobilá je, a k nesení následků z jejího porušení nikoli. Zároveň Ústavní soud poukazuje na skutečnost, že zavčasu zaplacená přirážka je jen ve výši 500 Kč a že stěžovatelka této možnosti nevyužila.Plné znění nálezu zde.


22. 10. 2014 revisor.cz


| hlavní stránka > předpisy > nález Ústavního soudu (souhrn) |