Nález ÚS - právní způsobilost dítěte (souhrn)

Soud shledal 11 letou cestující natolik způsobilou k právním úkonům, aby mohla nést následky vyplývající z jízdy MHD bez jízdenky

Spisová značka: II. ÚS 3176/12 ze dne 24. 1. 2013


Při přepravní kontrole na lince Dopravního podniku města České Budějovice se 11 letá cestující neprokázala platnou jízdenkou a na místě zaplatila jízdné 6 Kč a přirážku 600 Kč. Nato začala částku 600 Kč vymáhat po DPmČB zpět coby bezdůvodné obohacení.
Uplatněný žalobní nárok opírala o tvrzení, jednak že nezaplacením jízdného neuzavřela přepravní smlouvu a nemůže proto platit přirážku k jízdnému coby smluvní pokutu, jednak že nebyla ve svých 11 letech dostatečně rozumově a volně způsobilá k posouzení přirážky k jízdnému, a úhrada přirážky je proto neplatným úkonem.
Okresní soud v Českých Budějovicích (sp. zn. 15 C 425/2011) rozhodl, že smlouva podle ObčZ uzavřena byla a že cestující byla schopna posoudit riziko přirážky jako následek nezaplacení jízdného, a žalobu zamítl.
Cestující podala proti rozsudku soudu ústavní stížnost.

Ústavní soud stížnost cestující odmítl.
Ústavní soud odkázal na podobný nález (sp. zn. III. ÚS 1019/08) ohledně 12 leté cestující a uvedl, že i této 11 leté cestující (stěžovatelce) musela být známa skutečnost zaplacení přirážky při nepředložení jízdenky. Nutnost uplatňování přirážky i u nezletilých vidí ÚS v uplatňování nároku dopravce na jízdné. Bez sankčního rizika by bylo jízdné nezletilých jen dobrovolným příspěvkem na MHD.Plné znění nálezu zde.


22. 10. 2014 revisor.cz


| hlavní stránka > předpisy > nález Ústavního soudu (souhrn) |