Zpráva ombudsmana o šetření (souhrn)
(omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem)

Pan X., který je nevidomý, se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na městský dopravní podnik, který mu neumožnil vstoupit do dopravního prostředku bez toho, aby svému vodícímu psu nasadil náhubek.
Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že bezvýjimečná povinnost opatřovat speciálně vycvičené psy náhubkem představuje diskriminaci osob se zdravotním postižením. Bezpečnostní rizika spojená s přepravou psa bez náhubku jsou omezena speciálním výběrem a výcvikem psů, a psa se speciálním výcvikem proto nelze srovnávat se psem, který je běžným společníkem. Pes se speciálním výcvikem je neoddělitelnou součástí osoby se zdravotním postižením, proto mu nelze zamezovat vstup do prostor, kam mají přístup osoby bez postižení, a to ani v případě, že není opatřen náhubkem.


V roce 2014 se chystá novela přepravního řádu, podle které by asistenční a služební psi náhubek mít nemuseli.

Plné znění zprávy zde.

31. 3. 2012 revisor.cz
(úprava 22. 10. 2014)

| hlavní stránka > předpisy > zpráva o šetření (abstrakt) |