Diskuse

Diskuse ke stránkám není interaktivní.
Důvodem je, že kromě věcných příspěvků jsou diskusní fóra jsou často "zpestřena" nepublikovatelnými výrazy či osočováním kohokoli z čehokoli.

Věcné příspěvky vítám a máte-li, vážení čtenáři, chuť a potřebu přispět na tyto stránky, žádám Vás o zaslání Vašeho příspěvku na adresu "diskuse -a- revisor.cz" (-a- nahraďte zavináčem). Publikovatelné příspěvky vložím na příslušnou stránku, není-li příslušná stránka, pak na tuto stránku.

Děkuji za Vaši spolupráci
revisor.cz

Příspěvky

17. 9. 2016 Bydlím přímo na vlakovém nádraží, které ale zároveň slouží jako autobusová zastávka. V provozní době, tj. cca od 4:00 do 23:30 se zde nepřetržitě kouří, a to i pod střechou. Podal jsem stížnost na místní OO Policie ČR s výzvou, aby zahájili preventivní kontroly. Nic. Takže budu podávat odvolání proti nečinnosti správního orgánu - stížnost na ministerstvo vnitra a zřejmě kopii i na min. dopravy a zdravotnictví.

Protože vidím, že s tím asi nic nesvedu, zaregistroval jsem se u ÚPOOÚ - pořizování videozáznamů prokazujících protiprávní kouření na místech, kde to současný zákon zakazuje a asi to pošlu někam do Bruselu, nebo si budu stěžovat, že tento stát nedoržuje mez. úmluvu o kontrole tabáku.

Kromě toho, že nemohu vyvětrat ani když mě bolí hlava z přehřátí, musím každý den čuchat smrad z cigaret při přepravě do zaměstnání a zpět.

Psát někam nějaké výzvy provozovatelům je zbytečná ztráta času. Současný protitabákový zákon se nedodržuje, nebude se dodržovat ani ten nový.

Myslíte, že je vůbec možné nějaké řešení? Já musím chodit do zaměstnání a právnické vzdělání nemám a ještě mám mařit čas řešením osob těžce závislých na drogách. Hlavně, že se pokutují strejcové popíjející jednu láhev piva na veřejnosti...
Legislativu k zákazu kouření jistě znáte, raději zopakuji:
Protikuřácký zákon zakazuje kouřit na krytých nástupištích (nekrytá nástupiště neřeší, ale ani neříká, že se na nich kouřit smí*).
Dozor zde vykonává jednak Policie ČR nebo obecní policie s možností pokut, ale také provozovatel (tj. zpravidla ČD nebo SŽDC), avšak ten bez možnosti pokut podle protikuřáckého zákona.

Dále je zákaz kouření dán přepravním řádem, tam způsobem, že se na (jakýchkoli - krytých i nekrytých) nástupištích kouřit nesmí, pokud tam není kouření (výslovně) povoleno - viz výše* Porušení přepravního řádu mohou postihovat "pověřené osoby", tj. zpravidla zaměstnanci dopravce. Uložená přirážka (tzn. ne státní pokuta) může být až 1500 Kč; její výši stanoví smluvní přepravní podmínky dopravce. V případě ČD činí 500 Kč, při úhradě na místě 100 Kč.
Kouření na nekrytých nástupištích, tj. porušení přepravního řádu naopak policie nebo obecní policie řešit nemohou.

Další problém jsou smluvní přepravní podmínky ČD.
Ostatní dopravci v SPP zákaz kouření zpravidla neřeší, tudíž jimi nepovolují kouření na nekrytých nástupištích. ČD naopak iniciativně opsala do svých SPP protikuřácký zákon, tedy se připojuje k zákazu pod střechou a neřeší (ale ani nepovoluje! - *viz výše) volná prostranství.

Tolik právní rozbor stavu věci.

Teď co s tím, jak se svého práva domoci?

Za předpokladu, že se kouří protiprávně:
Prvním, kdo by měl situaci řešit je provozovatel (§ 9 zákona 379/2005). Pokud provozovatel sám situace nezvládne, má právo přivolat Policii České republiky nebo obecní policii.

PČR i OP sice samy o sobě mají právo (nahodilé) kontroly, ale těžko po nich chtít trvalý dozor. Nemyslím si proto, že by Vaše stížnost na nečinnost měla úspěch. Je to podobné, jako policie nemůže hlídat každou slepici na vsi před krádeží.

Podle mého názoru je třeba jednat s provozovatelem nádraží, popřípadě se proti němu domáhat obstarání zdržení se protiprávního jednání (tj. zajistit, aby se nekouřilo, když se nesmí) žalobou u soudu.

Mohla by také pomoci Krajská hygienická stanice, ta proměřuje i např. překročení hluku či kouře, např. u sousedských sporů. I když, pokud by KHES postupovala striktně podle protikuřáckého zákona, pak by podle jeho § 24 nebyla příslušná. Musela by jí být adresována stížnost na obtěžování kouřem, ne na porušování zákazu kouření.

Za předpokladu, že kouřením není porušován zákon:
Byl byste v obtížné situaci.
Pokud by Vás neustále obtěžoval soused kouřem z páleného listí, lze žalovat u soudu souseda na zdržení se jednání. Avšak - řečnická otázka - koho budete žalovat u kouře z cigaret... ?

17. 6. 2015 Dobrý den, jedu se třídou na výlet, mám vyřízenu skupinovou slevu. Je součástí jízdního dokladu můj občanský průkaz?
Je nějaký rozdíl, zda platba byla provedena přes E-shop nebo hotově v souvislosti s první otázkou?
Děkuji, Rudolf Brucháček
Podmínky platnosti jízdenek si stanovuje každý dopravce sám, nelze dát zcela obecnou vyčerpávající odpověď.

V zásadě se dá říci, že pokud zakoupíte jakoukoli jízdenku v originálu, tj. u řidiče/průvodčího, v pokladně apod., není třeba k jízdence nic dalšího dokládat, leda průkaz na slevu.
Pokud zakoupíte jízdenku na dálku, tj. v e-shopu, pomocí SMS, telefonicky apod., bylo by možno takovou jízdenku množit opakovaným tiskem, sdílet na internetu apod. Proto je třeba takový druh jízdenky svázat s něčím takřka jedinečným, v praxi nejčastěji s telefonní SIM kartou (MHD), s občanským průkazem, s žákovským průkazem, s invalidním průkazem (ČD, místenky autobusové dopravy). Nesejde na druhu platby, sejde na formě jízdenky.

Pokud by se Váš případ týkal ČD, pak Pravidla pro nákup v e-shop ČD z 1.5.2015 stanoví v bodu 3.9 povinnost prokázat se k eTiketu osobním dokladem se shodnými údaji; samotné nedodržení podmínek e-shopu však nedává nárok na uložení přirážky. Proto tato "nepřepravní" povinnost je vyžadována v tarifu TR10 v bodu 93, čímž se stává závaznou z hlediska předpisů o přepravě, a za nedodržení podmínek již přirážku uložit lze. O skupinových slevách pak tarif TR10 píše v bodu 220.
24. 4. 2013 Dobrej den, doporučuju přidat něco o aplikaci FARE BANDIT, kde se uživatelé upozorňují na revizory ve městě
Jan Havel
Informace o programu FareBandit již na stránkách revisor.cz je uvedena od konce února, najdete ji v sekci "různé".


| hlavní stránka > diskuse |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index08000.htm