Statistika - kolik lidí jezdí "načerno"?

Počet lidí cestujících bez zaplacení nebo za menší obnos se přesně určit nedá, jejich počty se však dají odhadnout.
Podíl neplatících cestujících se odvíjí bezpochyby od intenzity kontroly.


Městská doprava ve velkých městech

Pro tento segment dopravy je charakteristické samoobslužné odbavení cestujícího a jen nahodilá kontrola ze strany dopravce. Cestující má zpravidla zakoupenou časovou jízdenku, pokud ji nemá, označí si jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo uhradí jízdné z elektronické peněženky nebo využije SMS jízdenky. A nebo jede zcela bez placení - v těchto vozech není průvodčí a řidič jízdenky při nástupu nekontroluje (nebo jen výjimečně, např. večer v Pardubicích).

Počet cestujících bez platného jízdního dokladu různé zdroje odhadují mezi 5 - 7 %.

Způsoby, jak byly tyto hodnoty získány, nebyly většinou uvedeny.
V jednom případě se jednalo o dotazníkovou akci studentů pro předmět statistika a šetřeny byly tři věkové kategorie v celkovém rozsahu 15 - 60 let.
V jednom případě uvádi zdroj hodnotu až příliš přesně, ale uvádí i, že je srovnatelná s hodnotami jiných evropských měst.
Jedním ze zdrojů je informace vedoucího přepravní kontroly Dopravních podniků hlavního města Prahy.

Zobrazit zdroje informací.

Odlehlou hodnotu tvoří údaj Plzeňských městských dopravních podniků a to 2,12 %. Údaj získal dopravce dotazy od respondentů a statistické šetření provádí několik let.

Linková autobusová doprava -

- stejně tak městská hromadná doprava v okresních a malých městech.
Pro tento segment dopravy je charakteristické odbavení cestujícího řidičem při nástupu - cestující zpravidla platí jízdné v hotovosti nebo předkládají časovou jízdenku či místenku. Ani tato systematická kontrola nebrání cestujícím ušetřit na jízdném.


V linkových autobusech je přibližně 1,2 % cestujících bez platné jízdenky.
V případech, které zavinil prvotně cestující, jde takřka 50 % na vrub neoprávněného využití studenstských slev (tj. sleva ve výši 1/4 z ceny jízdenky). To nejčastěji z důvodů použití loňského průkazu, průkazu platného pro jinou trasu nebo pro nepředložení průkazu vůbec.
Přibližně po 15 % jsou neoprávněně zakoupené dětské jízdenky (sleva 1/2 ceny jízdenky) a jízdenky s propadlým nebo padělaným průkazem ZTP (sleva 3/4 ceny jízdenky).

Vedle toho jsou případy, kdy řidič inkasuje peníze a ty si nechává, jelikož cestujícím nevydává jízdenky. Tyto údaje byly ze statistiky vyloučeny pro nereprezentativnost vzorku.


V městské hromadné dopravě okresních a malých měst se počet cestujících bez platného jízdního dokladu od linkových autobusů příliš neliší, činí asi 1,4 %.
Dvě třetiny případů tvoří neoprávněné zakoupení dětské jízdenky, z toho okrajově neprokázání nároku na slevu.


Zdroj: Vlastní výpočty z dat získaných z kontrol od dopravců ze západních a středních Čech. Základní soubor tvoří 11 536 cestujících jedoucích ve 737 vozech.Vlaková doprava

Tento segment dopravy se nachází mezi předchozími dvěma.
Cestující zpravidla nastupuje s jízdenkou, není zde systematická kontrola při nástupu. Kontrola není namátková, průvodčí ji vykonává v rámci možností soustavně.
Vedle toho jsou některé vlaky samoobslužné, v těch se odbavení podobá městské hromadné dopravě velkých měst.


České dráhy sepsaly s cestujícími
v 1/2012 přibližně 1400 hlášenek,
v 2/2012 přibližně 1200 hlášenek,
v 3/2012 přibližně 1800 hlášenek.

Zdroj: tiskové oddělení ČD

Počty přepravených osob se na webu ČD nenachází, údaje není možno vyhodnotit v procentech.| hlavní stránka > různé > článek podrobně |