Proti revizorům - co se píše na internetu

Malé shrnutí internetových příspěvků a diskusí o placení a neplacení, o kontrole a odmítnutí kontroly apod.

Jak obelstít revizora

Jak se vyhnout kontrole, jak ošidit revizora, jak jej umlátit "argumenty", takových stránek je plný internet.
Působí to dojmem, že v pozadí je jakýsi pra-text a ten je přepisovaný v různé délce na různých webových stránkách.
Co si třeba myslet o návodu, který radí co dělat v metru, a pak líčí, podle jakého účesu, postoje a zavazadla lze poznat revizora. Přitom je poznání o tolik jednodušší - pražští revizoři chodí nyní v uniformě.

Příspěvky, které internet nabízí, se takřka bezvýhradně týkají Prahy a krajských měst a jejich MHD.
Snad se ani nevyskytuje stránka, radící jak obelstít ve vlaku průvodčího, či jak se vyhnout placení v linkovém autobusu. Je to pochopitelné, je to dáno koncepcí odbavování - ve vlaku a linkovém autobusu je o dost důslednější kontrola.

http://databazetextu.unas.cz/page/texty/051.php
http://www.zuzuzka.estranky.cz/clanky/kdyz-se-objevi-hruza-revizor-par-rad.html
http://mcbootl.webgarden.cz/jak-vyzrat-na-revizora
http://www.angelfire.com/mi2/nima/minpozr.html
http://chickinkirka.blog.cz/0710/jak-na-revizory
http://ostravaonline.wz.cz/revision.htm
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/14562/jak-vyzrat-na-revizory-cerni-pasazeri-jsou-stale-dumyslnejsi.html
http://lukas.faltynek.com/2007/12/02/jak-potrapit-revizora-kontrola-jizdenek/


Všechny uvedené články obsahují dost podobné rady.
Ty by se daly rozdělit do tří skupin
  • rozpoznání revizora (revizor nemá zavazadlo, nesedá si, neštípe lístek a má jednu ruku v kapse),
  • vyhnutí se revizorovi (s lístkem v puse a hrdě zvednutou bradou jít vstříc revizorům v metru),
  • postup po výzvě ke kontrole (úplně ignorovat, uvést povinnost se držet).


Webové diskuse o revizorech

Jsou tu články či diskusní příspěvky, které dávají revizorovi postavení člověka na okraji společnosti, člověka bezcharakterního, v inteligenčním pásmu mírné debility a nebo jen člověka pisatelem nenáviděného. více (proti revizorům)

Na druhé straně jsou v diskuzích překvapující naprosto opačné reakce pisatelů:
Obhajování povinnosti platit jízdné, porovnání černé jízdy s krádeží. více (pro revizory)

Jak obelstít revizora - pokračování

Z černopasažérských rad jsou některé z nich nesprávné. Ne, že by se muselo na schůdcích vozu hledat objektivní právo, ale bude-li se případ projednávat před soudem, tam už se bude hledět na to, co dobře bylo a co ne. Je to podobné, jako diskuse s prodavačkou o uznání reklamace. Možná před novelami zákonů byly tyto rady funkční, dnes jsou však zavádějící.

Opravy některých namátkově vybraných chyb:
Strážník je povinen zjištěné osobní údaje cestujícího revizorovi vydat (§ 12 zákona o obecní policii). Rada tvrdící opak je chybná.
Za nepředložení osobního dokladu při psaní zápisu další sankce cestujícímu hrozí (§ 18a, odst. 1, a odst. 2, písm. e siničního zákona a § 37, odt. 5, písm b) a c) zákona o drahách) . Rada s nepostižitelností je chybná.
Rada, že se štípnutím jízdenky z ní stává jízdní doklad a že revizor žádá jízdenky, a ne jízdní doklady (§ 4 přepravního řádu) svědčí o nedostatečném seznámení pisatele s přepravní legislativou. (Jízdenka je to před štípnutím i po štípnutí a jízdenka je jednou z forem jízdního dokladu).
Rady, že nejčastější jsou kontroly čtvrtého v měsíci, to přetrvává z dob, kdy byly časové jízdenky na pevné kalendářní období; a i tehdy to byl spíš mýtus než fakt.
Ne všechny rady jsou stejně použitelné.
Je třeba revizor, který raději pokutuje mladou dívenku a problémovému cestujícímu se raději vyhne, a je třeba jiný revizor, který se právě do problémového cestujícího "zakousne a nepustí" a u dívenky spíš přmhouří oko. Lidé jsou různí.


V ústním i písemném podání přetrvává řada nepravdivých informací - např. článek na epravo.cz
(Ústavní soud rozhodl o platnosti přepravního řádu. Tomu předcházrjící soudní řízení u okresního a krajského soudu považovala přepravní řád za neplatný, a podle toho dopravce neměl právní podklad pro ukládání přirážek.)
Mylné tvrzení bylo možno najít i na stránkách epravo.cz (na kterém se jinak zdají být seriózní informace). To bylo v půli března 2012 redakčně revidováno a odstraněno.


Jedním z okrajových důvodů snaha cestujících překroutit předpis ve svůj prospěch.
Dalším pravděpodobnějším důvodem je změna zákonů. V druhé polovině devadesátých let byl zmatek v tom, které předpisy platí a které ne. Některé "skvosty" z té doby přetrvávají v lidové slovesnosti do dneška.


Zajímavá je ekonomická analýza - proč se jezdí načerno a jak tento jev odstranit.
http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/byt-cerny-je-hra-zatim/

Dluh - soud? - exekuce?

Je tu ještě jedno četné téma - vymáhání.
Tady už je vcelku jedno, co se vymáhá. Stejný postup je při vymáhání jízdného a přirážek v dopravě, nedoplatku za elektřinu, náhrady škody a nebo třeba nesplaceného úvěru.
Kroky jsou následující:
Vznik dluhu, určení splatnosti dluhu.
Dlužník má možnost zaplatit dluh v době splatnosti nebo po době splatnosti.
Nezaplacení dluhu v době splatnosti.
Upomínka dluhu (nově je upomínka "povinná", bez upomínky nelze nárokovat náhradu soudních výloh).
Dlužník má možnost zaplatit dluh po upomínce.
Soudní řízení - vydání platebního rozkazu nebo rozsudku.
Dlužník má možnost a povinnost zaplatit dluh na základě příkazu soudu.
Nezaplacení i přes vydaný rozsudek.
Návrh na nařízení exekuce a provedení exekuce.
Tvrzení, že byl nějaký dloužek, pak dlouho, dlouho nic a pak že najednou přišel exekutor, bývají ze strany publikujícího lživá.

Podle dostupných informací probíhá většina soudních řízení týkající se peněžního dluhu ne proto, aby soud rozhodl, která strana ve sporu má pravdu, ale proto, aby bylo možno pohledávku vymoci.


30. 3. 2012


| hlavní stránka > různé > lsti na revizory |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index06005.htm