Zákony(zákonem 111/1994 Sb. o silniční dopravě a zákonem 266/1994 Sb. o drahách) je dopravce zmocněn ve svých smluvních přepravních podmínkách upravit následující oblasti. Tato úprava je pro cestujícího závazná.

Stanovit výši přirážky (přirážky k jízdnému) za neprolázání se platným jízdním dokladem.
Stanovit výši přirážky za nedodržování přepravního řádu, neuposlechnutí pokynů pověřené osoby nebo za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.


Přepravním řádem (vyhláškou 175/2000 Sb.) je dopravce zmocněn ve svých smluvních přepravních podmínkách upravit následující oblasti. Tato úprava je pro cestujícího závazná.
Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020


§5 Údaje na jízdence, umožňující kontrolu platnosti a správnosti
§5 Údaje na jízdním dokladu (ne jízdence)
§7 Výše přirážky za zakoupení jízdenky až ve voze; spoje bez přirážky
§7 Způsob prodeje a vracení jízdenek, příplatků, způsob označování jízdenek
§9 Příplatek za lůžko
§9 Lhůta pro obsazení místa s místenkou
§9 Podrobnosti obsazování míst s místenkou
§10 Podmínky pro přepravu dětí
§11 Přípustnost kočárku s dítětem jako zavazadlo nebo spoluzavazadlo
§11 Podmínky pro přepravu kočárku s dítětem
§11 Přípustnost kočárku bez dítěte jako zavazadlo nebo spoluzavazadlo
§12 Podmínky o nástupu a výstupu invalidů
§13 Podmínky pro přepravu invalidního vozíku na dráze
§13 Podmínky pro přepravu invalidního vozíku a jeho umístění ve voze
§14 Zpožděnky
§17 Použití nádražního rozhlasu k soukromým účelům
§20 Ruční zavazadla, rozměry, hmotnost, druhy, umístění
§21 Ruční zavazadla, rozměry, hmotnost, druhy
§21 Cestovní zavazadla - opatření k podání CZ s překročenými limity danými PŘ
§21 Cestovní zavazadla - zvířata a auta na dráze
§23 Spoje s omezením nebo vyloučením současně přepravovaných psů
§24 Náležitosti zavazadlového lístku
§25 Stanovení hmotnosti druhů zavazadel pro výpočet dovozného
§25 Smluvní poplatek za uvedení ceny zavazadla; horní hranice poplatku
§29 Podmínky přepravy automobilů
§30 Služby související s přepravou zavazadla
§31 Způsoby disponování s cestovním zavazadlem, podrobnosti přepravy
§33 Vydání cestovního zavazadla bez lístku na složenou kauci
§36 Podávání zásilek
§36 Počet dílů přepravenky, manipulace s díly
§37 Způsob potvrzování skutečností pro uplatňování práv
§38 Místa k uplatňování práv
§38 Místa k uplatňování práv z přepravní smlouvy
§41 Lhůta pro vrácení jízdenky na konkrétní spoj
§41 Lhůta pro vrácení lůžka nebo lehátka na konkrétní spoj
§41 Srážka při vrácení jízdného, lůžka či lehátka
§42 Vrácení jízdného za nevzužitou časovou jízdenku
§45 Vrácení části dovozného při předčasném ukončení

21. 9. 2008


| hlavní stránka > předpisy > výpis z přepravního řádu |