Výňatek z nálezu ÚS (pasivní legitimace nezletilé cestující)

O zaplacení přirážky je nutno žalovat dítě, nikoli jeho rodiče. To i v případě, že dítě cestuje se svým zákonným zástupcem a zákonný zástupce neopatřil dítěti jízdenku, a ani mu neposkytl finance na její zakoupení.

Spisová značka: II. ÚS 1864/16 ze dne 28. 11. 2017

Ústavní soud zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň město.
OS zamítl žalobu Plzeňských městských dopravních podniků vůči jedenáctileté cestující, která se - cestujíc se svojí zákonnou zástupkyní - podvakráte neprokázala při přepravní kontrole platnou jízdenkou. Okresní soud bylo toho názoru, že dívka není pasivně legitimována a že žaloba měla být vedena proti zákonné zástupkyni.


Ústavní soud se s neztotožnil názory Okresního soudu, dokonce se v závěru o nich vyjádřil, "že jsou chybné a vedou k absurdním závěrům".
ÚS vyhověl dopravním podnikům argumentujícím jednak nemožností ověřit, je-li dospělá osoba zákonným zástupcem, jednak chybějícím právem zjistit totožnost přítomného zákonného zástupce, jakož i nesouhlasem s názorem, že dítě se nemůže vzepřít příkazu rodiče nezaplatit jízdné.
Aplikace nálezu II. ÚS 728/15 (platba regulačního poplatku ve zdravotnictví zákonným zástupcem za dítě) zde není možná, situace mezi zdravotnictvím a přepravou osob se liší.
Okresní soud měl v první řadě kauzu projednat posoudit způsobilost dítěte k právním úkonům jakož i spoluodpovědnost zákonné zástupkyně.
Svým rozsudkem zasáhl Okresní soud do práv stěžovatele (dopravce).

Plné znění nálezu zde.
Tisková zpráva ÚS k nálezu zde.

| hlavní stránka > předpisy > nález ústavního soudu |