Uložení přirážky a ustanovení o spotřebitelských smlouvách

Cestující se domáhal neplatnosti uložené přirážky s odkazem na ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle občanského zákoníku

Spisová značka: II. US 474/11 ze dne 10.03.2011

Stěžovateli (cestujícímu, žalovanému) byla 15. 9. 2007 revizorem Dopravních podniků hl. m. Prahy uložena přirážka 400 Kč za neprokázání se platným jízdním dokladem. Stěžovatel se domáhá ochrany, kterou mu jako spotřebiteli, tedy slabší straně má poskytnout občanský zákoník v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách, podle nichž jsou nepřípustná smluvní ujednání, se kterými spotřebitel neměl možnost se seznámit před uzavřením smlouvy. Stěžovatel za tato ustanovení považuje přirážku a za nemožnost seznámenáí předem považuje vyvěšení výňatku ze smluvních přepravních podmínek v nitru vozu. ÚS: Okresní soud v Ostravě se touto námitkou žalovaného dostatečně zabýval a usoudil, že jízda hromadnou dopravou je natolik běžná záležitost, že netřeba cestujícího před každou jízdou poučovat o jeho povinnostech a o následcích vyplývajících z nedodržování povinností. Použití dopravního prostředku cestujícím (stěžovatelem) je v jeho plné dispozici a při nástupu se oprávněně nechá od cestujícího očekávat alespoň rámcová znalost obecných podmínek přepravy. Ústavní soud ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.


Plné znění nálezu zde.
| hlavní stránka > předpisy > nález ústavního soudu |