Rozsudek Nejvyššího správního soudu - právo revizora fyzicky přidržet unikajícího cestujícího (souhrn)

Revizor může přiměřeným způsobem zadržet osobu, která poté, co nezaplatila jízdné, nezaplatila přirážku, neprokázala totožnost a nespolupracuje při zjištění své totožnosti útěkem. Stejná práva mají např. číšníci nebo okrádané osoby.

Při kontrole jízdenek v trolejbusu odmítl cestující předložit revizorovi jízdenku.
Revizor cestujícího fyzicky znehybnil až do příjezdu policie. Postup revizora vůči cestujícímu byl vyhodnocen komisí městského obvodu jako přestupek; při odvolání potvrdil magistrát stanovisko městského obvodu a odvolání revizora zamítl.

Proti rozhodnutí správního orgánu podal revizor žalobu ke krajskému soudu.
Krajský soud našel procesní pochybení při výslechu svědků a pochybení, že komise úřadu nevzala v potaz příčinu potyčky (odmítnutí předložení jízdenky ke kontrole). Krajský soud zrušil rozhodnutí městské části a magistrátu a vrátil jim věc k dořešení.

Magistrát nebyl se stanoviskem soudu spokojen a podal k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost. Nesouhlasí s tvrzením o svém procesním pochybení, Také se neztotožňuje s tvrzením, že by pro posouzení měla význam pracovní pozice revizora.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl, tj. zaujal názor, že zadržení cestujícího revizorem za uvedených podmínek není přestupkem.

V odůvodnění NSS poukázal na procesní pochybení (čtení policejního záznamu místo nového výslechu svědka).
Dále klade NSS důraz na příčinu incidentu - na kontrolu jízdenek. Nejde tedy o napadení náhodné osoby nebo o opileckou potyčku. NSS rekapituluje vybraná ustanovení zákonů, a uvádí, že záměna použití zákona 266/1994 Sb. za chybný zákon 111/1994 o silniční dopravě (trolejbus je drážní vozidlo) nemá na posouzení případu vliv, neboť oprávnění revizora jsou v obou případech stejná. V odůvodnění dále NSS popisuje průběh událostí a i rozpory mezi výpověďmi svědků. Z konečného postavení v potyčce nelze odvodit její průběh a příčinu; magistrát však nebyl schopen zdůvodnit, proč se přiklonil k výpovědi cestujícího a ne revizora.
Zákrok revizora vůči cestujícímu nemůže být přestupkem, protože přestupkem může být pouze protiprávní čin. Protiprávnost je vyloučena institutem nutné obrany nebo krajní nouze. A nezaplacení jízdného je útokem na zákonem chráněný zájem.

NSS závěrem konstatuje, že se oprávnění nevztahuje jen na revizory, ale i na okrádané osoby nebo na číšníky s unikajícím neplatícím hostem.Plné znění rozsudku zde (v pdf).

8. 12. 2012 revisor.cz


| hlavní stránka > předpisy > rozsudek NSS (souhrn) |