Metodické pokyny pro poskytování žákovského jízdného

zdroj: www.mdcr.cz

Metodický pokyn 2005

Metodický pokyn 2012

Metodický pokyn 2015

| Metodické pokyny žákovského jízdného MD | (zavřít)