Úvaha nad některými otázkami osobní přepravy podle občanského zákoníku

Doc. dr. Josef Fiala
Doc. dr Jiří Švestka, DrSc.
Socialistická zákonnost, č. 3/1984, str 143-150

Anotace

Přepravní smlouva je uzavřena nástupem cestujícího do vozu. Zakoupení nebo nezakoupení jízdenky není pro uzavření přepravní smlouvy podstatné. Srovnání i s aspektektem případné náhrady škody za různých okolností (jízdenka, místo). Zakoupení jízdenky v předprodeji je zvláštní smlouvou.

V části I. se uvádí, že existují dva druhy dopravy: Osobní a nákladní


Stěžejní je část II., která rozebírá osobní přepravu - zakoupení jízdenky, uzavření přepravní smlouvy a případnou náhradu škody cestujícímu.

Bod 1 rekapituluje právní úpravu osobní přepravy, tedy občanský zákoník (vedle něj též hospodářský zákoník), předpisy o dopravě a k nim všem přepravní řády a tarify jako prováděcí předpisy. V případě občanského zákoníku jde o § 307-320.
Bod 2. zdůrazňuje pravomoc soudů při sporech vyplývajících z přepravy, jízdného i přirážek. Odmítá Choděrovo tvrzení, že pokuty jsou správní věcí.
Bod 3. uvádí, že v případě jízdy s koupí jízdenky předem (např. časová jízdenka nebo jízdenka určená ke znehodnocení při nástupu do vozu) uzavírá cestující dva druhy občanskoprávních vztahů: Prvý je získání jízdenky do své dispozice, zpravidla koupě, a druhý je použití dopravního prostředku. Toto rozdělení není v případech. kdy cestující platí jízdné po nástupu nebo kdy cestující jízdenku nepotřebuje (např. z důvodu věku a tím bezplazné přepravy).

Bod 4. pak podrobněji rozebírá myšlenku dvou smluv.
Jeho stať A se věnuje koupi jízdenky v předstihu. Tento druh občanskoprávní vztahu není výslovně upraven, je nepojmenovaný. Tento zvláštní vztah znamená povinnost dopravce umožnit použití dopravního prostředku občanovi s jízdenkou a tomu odpovídající právo občana (nikoli povinnost), aby mu bylo použití dopravního prostředku umožněno.
Jízdenku nelze substituovat jiným důkazem.
Stať B a) Použití dopravního prostředku občanem - došlo k uzavření přepravní smlouvy bez zřetele, zda měl platnou jízdenku či nikoli.
b) Dopravce má smluvní (kontraktační) povinnost, občan má smluvní (kontraktační) volnost.
c) Vznik přepravní smlouvy a přepravního právního vztahu není závislý na zaplacení jízdného; jízdenka není potvrzením o vzniku přepravní smlouvy, je potvrzením o zaplacení jízdného. Naopak platí, že povinnost zaplatit jízdné vzniká v důsledku uzavření přepravní smlouvy (byť k ní dochází časově předem).
d) Tento přístup osvětluje i několik dalších otázek:
- Samo zaplacení jízdného nemá za následek vznik práva přepravy cestujícího.
- Cestující musí mít u sebe po celou dobu přepravy jízdenku a na vyzvání se jí při kontrole prokázat. - V případě neprokázání je cestující povinen zaplatit jízdné i s přirážkou. Přitom není rozhodující důvod ani subjektivní stav. Nelze prokazovat jinými způsoby, že občan jízdné zaplatil.
- Některé jiné názory tvrdí, že ke vzniku smlouvy o přepravě nedošlo při použití dopravního prostředku bez jízdenky, Vymáhané částky pak jsou vymáháním neoprávněného majetkového prospěchu.
Autoři článku s tím nesouhlasí, protože pak by se v případě škody vzniklé cestujícímu odvíjela náhrada od záměru cestujícího zaplatit či nezaplatit - tím náhradu škodu řešit podle speciálních ustanovení škody v dopravě nebo podle obecných ustanovení o škodě; není možné zvýšenou odpovědnost dopravce odvozovat od subjektivního stavu cestujícího; může nastat i případ, že cestující nastoupí na neobsazené železniční zastávce a s koupí jízdenky čeká na průvodčího.
- Zakoupení jiné jízdenky při nepoužití již vlastněné časové jízdenky nedává právo na vrácení zaplaceného jízdného.
e) Klíčový je pojem "použití dopravního prostředku", zejména pak z důvodu případné náhrady škody.
Použitím dopravního prostředku je nastoupení cestujícího občaba do vozu.
Naopak jím není procházení, byť s jízdenkou, po vlakovém nebo autobusovém nádraží nebo po tramvajovém nástupním ostrůvku.
Ve zvláštním případě jím může být již průchod vstupním turniketem (red. pozn.: v roce 1984 šlo o metro) do přepravních prostorů, na nástupiště.
Od použití nebo nepoužití dopravního prostředku se odvíjí uzavření nebo neuzavření přepravní smlouvy a tím odškodnění případného úrazu podle speciálních ustanovení pro dopravu nebo podle obacných ustanovení.Radakční poznámka:
Přes dvojí změnu občanského zákoníku jsou výše uvedená tvrzení stále platná.


náhled na vytištěný článek


| hlavní stránka > předpisy > souhrn - Úvaha nad některými otázkami osobní přepravy |