Přepravní řády dnes
JUDr. Petr Zima

Právo a doprava, 1995/06, str. 13-17

Článek JUDr. Petra Zimy Přepravní řády dnes analyzuje vztah přepravních řádů všech druhů doprav ve vztahu k zákonům, na jejichž základě byly přepravní řády vydány (článek se nijak nespecializuje na přepravu osob, ta je jen jednou z několika). Přepravní řád je předpis nižší právní síly, jehož obsahem je úprava podmínek přepravy.

Autor hodnotí přepravní řády jak z pohledu občanského zákoníku, tak z pohledu obchodního zákoníku.

Přepravní řády by měly upravovat otázku bezpečnosti a pohodlí, odpovědnost za prodlení, podmínky a rozsah náhrady škody, změnu přepravní smlouvy, provádění sdružené přepravy a jiné škody.

Autor si klade, a s tržním pohledem devadesátých let i zodpovídá otázky, zda preferovat předpis nebo smluvní volnost, zda má ministerstvi naplnit zákonná zmocnění a vydat vyhlášku, zda je třeba podrobnější státní regulace či zda není dostatečná zákonná regulace.

Přístup obchodního zákoníku je odlišný, než přístup občanského zákoníku. V článku autor poukazuje na obtížnost uplatnění liberačních důvodů při škodě a na možnost přechýlení k podmínkám mezinárodní úmluvy COTIF.

Posledním tématem je stanovisko, že železniční přepravní řád se vztahuje pouze na ČD a nikoli na jiné drážní dopravce.

anotace 31. 10. 2014, revisor.cz

náhled na vytištěný článek


| hlavní stránka > předpisy > souhrn |