Pokuta za černou jízdu
(Několik poznámek nad jedním rozsudkem)
Mgr. Stanislav Pazderka

(článek již není aktuální)

Právní rozhledy, 2007/07

Článek Mgr. Stanislava Pazderky "Pokuta za černou jízdu" (Několik poznámek nad jedním rozsudkem) poukazuje na sporné body ohledně prokazování totožnosti, oprávnění pověřené osoby, policejní asistence a ohledně povahy sankce. V článku autor rozebírá rozsudek sp. zn. 5 C 65/97 Okresního soudu v Táboře a následný rozsudek sp. zn. 15 Co 240/99 odvolacího Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Předmětem soudního sporu byla částka 208 Kč revizorem uložená k zaplacením z toho 8 Kč jízdného a 200 Kč přirážky k jízdnému.

Okresní soud žalobě vyhověl, avšak odvolací soud dal zapravdu žalovanému, že v době jízdy načerno neexistovala platná právní úprava pro uložení přirážky; uznal žalobu důvodnou jen co do 8 Kč jízdného.
Účinnost vyhlášky 127/1964 Sb. o městském přepravním řádu je pro ono období zpochybňována. To zejména z důvodu, že se zrušením zákona 51/1994 Sb. vidí soud zrušení i vyhlášky 127/1964 Sb. a že zákon 266/1994 nové zmocnění neobsahuje.

souhrn 31. 10. 2014, revisor.cz

náhled na výtisk článku


| hlavní stránka > předpisy > souhrn - Pokuta za jízdu na černo |