K některým aktuálním otázkám osobní přepravy

Josef Fiala
Jiří Švestka
Právník č. 10/1986, str. 914-924

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím - ať ohledně jízdného nebo ohledně přirážky při neprokázání se jízdenkou - jsou vztahy občansko-právni, nikoli správně-právní. Nelze přihlížet k důvodu, proč se cestující jízdenkou neprokázal. Předložení jízdenky nelze nahradit jinými důkazy.

Souhrn:

I. Osobní přeprava má charakter občansko-právní, jak tvrdí Račok a autoři anotovaného článku, nikoli správně-právní, jak tvrdí Choděra. Svůj názor autoři podrobně odůvodňují, zejména pak rovnoprávností stran.

II. Vztah je zde smluvní, přitom dopravce má kontraktační povinnost; smlouva je bez vyjednávání, rychlá, tak, jak to odpovídá potřebám běžného života.
Prodej jízdenky je smlouva o prodeji v obchodě, prodej movité věci.
Vyskytuje se názor na převod práva k použití dopravního prostředku, jízdenka je zde jako co cenný papír; s tím autoři článku nesouhlasí, zaplacením jízdného nevzniká přepravní smlouva, jízdenka není ani legitimační papír, jízdenka ani není nahraditelná náhradními důkazy.
Občanu nevzniká povinnost jízdenku použít, dopravci nevzniká právo, aby byla jízdenka vůči němu uplatněna.
Přepravní smlouva vzniká až užitím dopravního prostředku nebo průchodem vstupním turniketem. Samotným pohybem po nástupišti přepravní smlouva nevzniká.

Diskuse ohledně černých pasažérů
Záměr nezaplatit jízdné je vnitřní stav cestujícího, záměr nelze přezkoumat; proto je rozhodující jen předložení jízdenky.
Vyskytuje se i jiný názor, že nezaplacením jízdného nedochází k uzavření smlouvy, vzniklý stav je neoprávněným obohacením.

III. Přeprava osob je upravena občanským zákoníkem, na základě zmocnění OZ jsou vydány i prováděcí předpisy.
Občanskoprávní věci jsou svěřeny soudu, není stanoven jiný orgán.
Nepředkožení jízdenky je porušením přepravní smlouvy, občanskoprávním deliktem.

IV. Dopravce by se měl chovat jako jako řádný hospodář.
Měl by v první řadě vzniklé pohledávky mimosoudně vymáhat (upomínat), důsledné dovedést spory do konce.

V. Srovnání neplacení jízdného s neplacením Multiservisu (televizor na leasing) nebo nájemného.18. 3. 2015 revisor.cz


náhled na vytištěný článek


| hlavní stránka > předpisy > výklad - K některým otázkám osobní přepravy |