odznaky Dopravních podniků města Plzně
resp. Plzeňských městských dopravních podniků

odznak DPmP platný do roku 1983
foto: vlastní sbírka
odznak DPmP platný od roku 1983 do cca konce devadesátých let
foto: vlastní sbírka
odznak PMDP; platný asi od 1998
foto vlastní sbírka
(od ledna 2007 zajišována přepravní kontrola asi dva roky externě od AB-Finanční servis s.r.o.)
odznak PMDP; platný od března 2018
foto web dopravce

| hlavní stránka > odznaky (rozcestník) > odznaky - Plzeňský kraj |