Dopravní kontrola

„Doprava je, co jede, přeprava je, co se veze."

Dopravce je subjekt, který provozuje dopravu, přepravce je subjekt, který si objednává službu dopravce (současná legislativa již nepřevzala pojem přepravce z dřívějšího hospodářského zákoníku, ale v dopravní terminologii pojem přetrvává).

Přepravní kontrola je tedy kontrola přepravovaného, kontrola cestujících.
Zákonný podklad má přepravní kontrola v zákonech 111/1994 Sb. o silniční dopravě a 266/1994 Sb. o drahách v platném znění.
Dopravní kontrola (dopravní dozor apod.) je kontrola těch, kdo jezdí.
Kontrola prováděná dopravcem má podklad v zákoníku práce, kontrolou zaměstnavatel dozoruje plnění pracovních úkolů zaměstnanců.

Funkci dopravního kontrolora lze částečně přirovnat k funkci mistra v továrně. Mistr má své pracovníky zpravidla na velmi malé ploše, cca 100 x 100 m.

Vedoucí dopravy má své pracovníky na ploše města nebo dokonce kraje. Proto zde dochází k rozdělení, kdy na vedoucím zůstává přímé řízení pracovníků, avšak dozor nad plněním pracovních úkolů a nad dodržováním pracovní kázně provádějí jiní lidé. Funkce dopravní kontroly (dozoru) je ustavena pouze vnitropodnikovými předpisy a organizačním schématem, nelze zde proto uvést nějaké „obecně platné pravdy".

odznaky dopravní kontroly DP Praha

odznak sloužící k přepravní kontrole do roku 1974
a k dopravní kontrole do roku 1976
foto: vlastní sbírka
odznak dopravního dozoru
odznak dopravního dozoru
foto: v učební texty pro přepravní kontroli DP PrahaNásledující odznaky ČSD/ČD a ČSAD slouží jak k přepravní kontrole, tak k dopravní kontrole
(odkaz)


jiné pomůcky

Terč k zastavení autobusu nebo auta ČSAD ke kontrole; povinnost zastavit je dána podnikovou směrnicí


| hlavní stránka > odznaky (rozcestník) > odznaky dopravní kontroly (dopravního dozoru) |